ز دستاوردهای انقلاب اسلامى‏ و موفقیت‏هاى جمهورى اسلامى ایران چه مى‏دانیم؟

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

(٩٠ دستاورد انقلاب)
۱-​آیا مى‏دانید سرعت پیشرفت علم در ایران ۱۱ برابر دنیا است؟
۲-​آیا مى‏دانید ایران تولیدكننده قایق پرنده رادارگریز با سرعت ۸۵۱ كیلومتر است؟


۳-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران دومین كشور دارنده تكنولوژى بیودیزل در جهان است؟
۴-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران هشتمین كشور تولیدكننده اورانیوم ۲۰ درصد در جهان است؟
۵-​آیا مى‏دانید ایران احداث‏كننده بلندترین سد بتنى در جهان است؟
۶-​آیا مى‏دانید ایران سومین كشور تولیدكننده داروى بیمارى‏ام اس در جهان است؟
۷-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران دومین كشور تولیدكننده هواپیماهاى استراتژیك خورشیدى در جهان است‏
۸-​آیا مى‏دانید ایران تنها تولیدكننده پرینتر سه بعدى میكروسكوپى در خاورمیانه است‏
۹-​آیا مى‏دانید ایران در میان پنج ارتش قوى جهان در حوزه سایبرى قرار دارد
۱۰-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران تنها تولیدكننده ایمپلنت چشمى در جهان است‏
۱۱-​آیا مى‏دانید ایران نخستین تولیدكننده پودر استخوان در جهان است‏
۱۲-​آیا مى‏دانید نخستین راه انداز شیره چهارراه نفت در جهان ایران بوده است‏
۱۳-​آیا مى‏دانید ایران تنها كشور تولیدكننده لوله‏هاى چدنى ۲۰۰۰ میلى مترى در آسیاست‏
۱۴-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران سومین تولیدكننده دكل‏هاى انتقال برق در جهان است‏
۱۵-​آیا مى‏دانید ایران در زمره هشت كشور فضایى دنیا قرار دارد
۱۶-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران سومین كشور داراى فناورى ساخت نیروگاه خورشیدى در جهان است‏
۱۷-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران نخستین كشور پیوند دهنده‏ى ناى و زیست مصنوعى تك مرحله‏اى در جهان است‏
۱۸-​ایران نخستین كشور داراى دانش ساخت پروتز عصبى در جهان است آیا میدانید ایران اولین كشور تولیدكننده داروى گیاهى براى درمان بیمارى روماتیسم است.
۱۹-​آیا مى‏دانید ایران سومین استخراج‏كننده سلول‏هاى بنیادى از دندان شیرى در جهان است‏
۲۰-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران ششمین كشور تولیدكننده زیردریایى در جهان است‏
۲۱-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران چهارمین تولیدكننده بیواتانول در جهان است‏
۲۲-​آیا مى‏دانید ایران دومین كشور تولیدكننده پهپاد رادارگریز در جهان است‏
۲۳-​آیا مى‏دانید ایران نخستین كشور تولیدكننده قطعه تلسكوپ رصدخانه ملى در جهان است‏
۲۴-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى داراى بزرگترین حوضچه تعمیر و ساخت كشتى در خاورمیانه است‏
۲۵-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران یكى از كشورهاى مجهز به تكنولوژى انحراف موشك كروز در جهان است‏
۲۶-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران یكى از كشورهاى تولیدكننده لباس‏هاى فضانوردى در جهان است‏
۲۷-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران اولین كشور تولیدكننده استارتر هواپیما در خاورمیانه است‏
۲۸-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران یكى از كشورهاى توانمند در ارسال موجود زنده به فضا در جهان است‏
۲۹-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى تنها كشور تولیدكننده تانك در خاورمیانه است‏
۳۰-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى تولیدكننده سریعترین اژدر رادار گریز در جهان است‏
۳۱-​آیا مى‏دانید ایران سومین تولیدكننده دكل انتقال برق در جهان است‏
۳۲-​آیا مى‏دانید ایران نهمین كشور صاحب چرخه كامل فضایى در جهان است‏
۳۳-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران یكى از كشورهاى خود كفایى در تولید كیك زرد در جهان است‏
۳۴-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران سومین كشور داراى دانش تبدیل گاز به بنزین در جهان است‏
۳۵-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران پنجمین كشور سازنده ربات انسان نما در جهان است‏
۳۶-​آیا مى‏دانید ایران پنجمین كشور داراى بز كویه‏سازى شده در جهان است‏
۳۷-​آیا مى‏دانید ایران نخستین تولیدكننده داروى گیاهى زخم پاى دیابتى در جهان است‏
۳۸-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى جزء ۸ كشور سازنده ناوشكن در جهان است‏
۳۹-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران شكننده انحصار تولید میكروبالن پلیمرى در جهان است‏
۴۰-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى یكى از كشورهاى سازنده توربین نیروگاه برق آبى در جهان است‏
۴۱-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران پنجمین كشور تولیدكننده داروى انعقاد خون در جهان است‏
۴۲-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى دومین كشور داراى فناورى تشخیص هویت از روى چشم در جهان است‏
۴۳-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى یكى از كشورهاى تولیدكننده دستگاه حفارى نفت و گاز در جهان است‏
۴۴-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران دومین كشور قدرتمند در ساخت دریچه قلب در جهان است‏
۴۵-​آیا مى‏دانید ایران چهارمین كشور دست یافته به فناورى نوین درمان ناشنوایى در جهان است‏
۴۶-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران یكى از كشورهاى تولیدكننده ربات هوشمند دستیار جراح در جهان است‏
۴۷-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران دومین كشور در درمان تالاسمى با پیوند مغز و استخوان در جهان است‏
۴۸-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى دومین تولیدكننده كارتریج‏هاى نامرئى در جهان است‏
۴۹-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى اولین تولیدكننده افشانه پاك در آسیا و اقیانوسیه است‏
۵۰-​آیا مى‏دانید ایران نخستین تولیدكننده میتونین در جهان است‏
۵۱-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى داراى مقام اول در حوزه فناورى نانو در جهان است‏
۵۲-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران دومین كشور تولیدكننده نانو دارو در جهان است‏
۵۳-​آیا مى‏دانید ایران چهارمین كشور تولیدكننده داروهاى بیوتكنولوژیك در جهان است‏
۵۴-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران در میان پنج كشور برتر دنیا در المپیادهاى جهانى قرار دارد
۵۵-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى دهمین كشور در فناورى لیزر در جهان است‏
۵۶-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران یكى از كشورهاى متخصص در كشف ژن نابینایى در جهان است‏
۵۷-​آیا مى‏دانید ایران رتبه نخست پژوهش‏هاى هسته‏اى در خاورمیانه را دارد
۵۸-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران یكى از كشورهاى تولیدكننده بالگرد شكارى در جهان است‏
۵۹-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران یكى از كشورهاى تولیدكننده جنگنده در جهان است‏
۶۰-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران یكى از كشورهاى تولیدكننده ناوشكن در جهان است‏
۶۱-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران تولیدكننده موشك بالستیك است‏
۶۲-​آیا مى‏دانید ایران در زمره كشورهاى تولیدكننده خودروى بدون سرنشین در جهان قرار دارد
۶۳-​آیا مى‏دانید ایران متخصص طراحى و تولید ماهواره است‏
۶۴-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى متخصص در اجراى پیوند سلول‏هاى بنیادى قرنیه چشم در جهان است‏
۶۵-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى متخصص در سخت‏ترین عمل جراحى رفع نقص مادرزادى در جهان است‏
۶۶-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران متخصص در سخت‏ترین عمل‏هاى جراحى و اورولوژى در جهان است‏
۶۷-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران متخصص در پیچیده‏ترین جراحى‏هاى مغز در جهان است‏
۶۸-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران دومین كشور تولیدكننده داروى تزریقى ضد سرطان در جهان است‏
۶۹-​آیا مى‏دانید ایران یكى از كشورهاى مجهز به آزمایشگاه جنگنده در جهان است‏
۷۰-​آیا مى‏دانید ایران یكى از موفق‏ترین كشورهاى جهان در مبارزه بابى‏سوادى است‏
۷۱-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران كشور پیشگام مهندسى ژنتیك در جهان است‏
۷۲-​آیا مى‏دانید ایران یكى از ۱۰ كشور موفق در انجماد و نگهدارى سلول‏هاى بنیادى جنسى در جهان است‏
۷۳-​آیا مى‏دانید ایران یكى از بزرگ‏ترین و موفق‏ترین كشورها در كشف و انهدام و مبارزه با مواد مخدر در جهان است‏
۷۴-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران یكى از كشورهاى توانمند در تولید رادیودارو در جهان است‏
۷۵-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران طراح و تولیدكننده موشك دوش‏پرتاب در جهان است‏
۷۶-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى طراح و تولیدكننده خودروى تاكتیكى در حوزه نظامى است‏
۷۷-​آیا مى‏دانید ایران اسلامى طراح و تولیدكننده سلاح ملى خیبر در حوزه نظامى است‏
۷۸-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران طراح و تولیدكننده مسلسل خمپاره انداز تیربار نفربر و تانك در جهان است‏
۷۹-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران طراح و تولیدكننده بمب هوشمند در جهان است‏
۸۰-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران طراح و تولیدكننده توپ دریایى در جهان است‏
۸۱-​آیا مى‏دانید ایران طراح و تولیدكننده‏ى زره مایع هوشمند در جهان است‏
۸۲-​آیا مى‏دانید ایران طراح و تولیدكننده موشك‏هاى ماهواره بر در جهان است‏
۸۳-​آیا مى‏دانید قریب به ۹۹ درصد مردم ایران واكسینه هستند
۸۴-​آیا مى‏دانید ایران یكى از كشورهاى موفق در پیوند ریه در جهان محسوب مى‏شود
۸۵-​آیا مى‏دانید ایران رتبه نخست منطقه و هشتم جهان را در حوزه دانش نانو تكنولوژى در اختیار دارد
۸۶-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران رتبه سوم درمان نازایى در جهان را به خود اختصاص داده است‏
۸۷-​آیا مى‏دانید ایران در میان پنج كشور برتر دنیا در مسابقات علمى قرار دارد
۸۸-​آیا مى‏دانید ایران در میان ده كشور برتر جهان در حوزه كمك به محرومین و معلولان قرار دارد
۸۹-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران در زمره كشورهاى سازنده كشتى اقیانوس‏پیما قرار دارد
۹۰-​آیا مى‏دانید جمهورى اسلامى ایران جزء ۱۰ كشور برتر در ساخت توربین است‏
۹۱-​و...
این موارد تنها بخشى از نكاتى است كه نشان دهنده تحول عظیم و پیشرفت خیره‏كننده ایران، بعد از پیروزى انقلاب اسلامى است. كه هر عرصه، وقتى مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد این نكته را به‏خوبى اثبات مى‏نماید كه با وجود تمام دشمنى‏ها و محدودیت‏هاى مختلف از طرف جبهه استكبار، امروز اسناد و مدارك و واقعیات، نشان دهنده اثر معجزه آساى انقلاب اسلامى است، گرچه بد خواهان با ابزار رسانه خود سعى در پوشاندن واقعیت‏هاى انقلاب و ایران اسلامى داشته باشند.
باتشکر
محمودی نژاد https://chat.whatsapp.com/99qJvAXVebvFrx2er1jrqT

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

درباره سایت

سعی ما بر این است که در این سایت، علاوه بر ارتباط با دانش آموزان و تعامل با آن‌ها، مطالب مفیدی در رابطه با مسائل روز و مباحث علمی و دینی ارائه نماییم.

خوشحال می‌شویم شما نیز با ارائه نظرات خود، ما را در این مسیر یاری کنید.

©2019 تمامی حقوق برای سایت حقیقت اسلام (islam313.com) محفوظ است.
راه اندازی از Sahbaa.com

Search